Lederne udtaler

ROCKWOOL International A/S har med stor succes brugt Asger i forbindelse med udarbejdelsen af vores koncern supply chain strategi. Asger har i den forbindelse hjulpet os med sparring og planlægning i både det forberedende arbejde samt som facilitator på vores to-dages strategiworkshop med vores datterselskaber.


Asgers involvering hjælper os med at identificere de områder der var kritiske for at få en accepteret, realistisk og eksekverbar strategi. Asger sikrer tillige det helt nødvendige lokale ejerskab og forankring af strategien. Dette er af stor værdi for alle deltagerne, og medvirker at skabe en holdånd og sikre opbakning fra alle involverede parter.


Jeg kan varmt anbefale Asger til alle der har brug for sparring ifm. strategiudarbejdelse og -eksekvering.


Martin Berg, Group Supply Chain Director
ROCKWOOL International A/S

Asger Rønnow har ved flere forskellige lejligheder hjulpet os både med forandringsprocesser og strategiudvikling. Hver gang har samarbejdet haft stor effekt i organisationen og ikke mindst hos kunderne. Når vi har ledelsesworkshops med Asger, er det et åndehul for vores ledere, som giver inspiration og anledning til refleksion og personlig motivation til at videreudvikle sin ledelse i hverdagen.


Det helt særlige ved samarbejdet er, at det altid er vedkommende og praktisk orienteret uden at være letbenet, og altid med mening og retning. Vi har haft stor glæde af samarbejdet med Asger Rønnow og ser fortsat mange steder, hvor Asger Rønnow vil kunne løfte os med sin lune og lyttende facon.Lars Leopold Hinrichsen, Direktør

Teknologisk Institut, DMR

Mit coaching-forløb hos Asger Rønnow har været særdeles lærerigt.
 Jeg oplevede at blive ‘forstyrret’ med endog meget relevante og udfordrende spørgsmål, men også at få redskaber til at gøre
 problemer og muligheder mere håndgribelige.


Birgitte Jørgensen, Vice-rektor
Borupgaard Gymnasium

Når Asger Rønnow coacher mig igennem strategiske, personalerelateret eller øvrige udfordringer er temaet oftest; retning, rammer og mening. Jeg opnår derigennem en klarhed som gør mig i stand til, at håndtere udfordringerne proaktivt og opnå værdiskabende og bæredygtige resultater.


Lars V. Olesen, Director Customer Service
Satair

Coachingforløbet med Asger Rønnow har givet mig mulighed for at arbejde anderledes fokuseret med mit lederteam. Den løbende sparring har for mig været vigtig, idet den dels har været med til at belyse de problemstillinger og mulige løsninger jeg står overfor, men også klædt mig på til de ledelsesmæssige og strategiske udfordringer jeg har både på den korte og lange bane. 


Jeg kan varmt anbefale Asger til alle ledere, der ønsker personlig udvikling eller har konkrete ledelsesmæssige udfordringer.


Gustaf Høskuldsson, Vice President,

Global Supply Chain, Widex A/S

Jeg har kendt Asger gennem mange år og har altid oplevet Asger som en person, der er meget seriøs, dygtig og som sætter en ære i at løse opgaverne på en meget tilfredsstillende måde. Asger er en god menneskekender og rigtig god til hurtigt at sætte sig ind i en situation.

 

Jeg har brugt Asger til to forskellige typer opgaver. 


Som Logistikdirektør i Coop Danmark A/S brugte jeg Asger som personlig coach til en række ledelsesmæssige udfordringer. Asger har bidraget væsentlig til min personlige udvikling og hjulpet mig med en række svære opgaver.


Derudover har jeg brugt Asger til Ledergruppeudvikling i min stilling som Vice President i Tivoli A/S. Vi har kørt en række workshops, og det har tilført gruppen en helt række nye inputs og åbnet op for en ny arbejdsform både personligt og på tværs af gruppen. Feedbacken fra gruppen har været; ”Nogle meget lærerige og værdifulde workshops, med en god blanding af teori og aktivitet fra deltagerne. Vi er gået hjem med et konkret udbytte, som vi kan bruge direkte i vores dagligdag.”       


Jeg kan varmt anbefale Asger.

Inge Fogelberg Christiansen

Coachingforløbet med Asger har haft stor værdi for mig. Kombinationen af at blive støttet og udfordret af friske øjne udefra, har givet refleksioner og hjulpet mig til personlig udvikling.


Endvidere har sessionerne været konkrete og handlingsorienterede i forhold til mine aktuelle problemstillinger, således at jeg har kunnet anvende løsningsideer og tiltag direkte i min hverdag som afdelingssygeplejerske. 


Et år efter forløbet bruger jeg stadig de værktøjer og ideer vi udviklede sammen.


Susan Mortensen, Afdelingssygeplejerske
Rigshospitalet

I 2014 startede jeg et samarbejde med Asger Rønnow - Leading2Results. Jeg benytter mig af Asger’s hjælp og guidance, og med succes!


Som Ejerleder for en el-installationsforretning har jeg succes med at samarbejde med Asger, som på ledelsesområdet har utroligt meget at byde på.


Asger hjælper mig til at holde fokus på de områder jeg ønsker at prioritere højest, og han sikrer, at jeg ikke glemmer at håndtere alle de øvrige opgaver. Flere af de visioner og mål jeg har for min virksomhed, er nået på meget kort tid.


Asger skaber simpelthen et kontinuerligt sikkert ledelsesflow via en gameplan, hvor jeg når rundt om hele min virksomhed på en sikker, professionel og ambitiøs måde – til gavn for mine kunder, medarbejdere og mig selv.


Mads Groth Schousboe, Ejerleder
ThoMa El ApS – www.thoma-el.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -