Ydelser

Ledersparring

Mange ledere er både udfordret med at håndtere lederrollen, eller ”for travlt” til at udfylde den. Tilgangen er derfor at støtte og coache ledere til at skabe og holde fokus på lederrollen. Målsætningen er at accelerere og maximere de ledelsesmæssige og dermed de forretningsmæssige resultater. I et tillidsfuldt rum kan muligheder og udfordringer bearbejdes og alternativer og konkrete handlinger kan udvikles og besluttes. Ikke sjældent er udfordringen med at lede andre forbundet med det at kunne lede sig selv.
Personlig udvikling og ændring af vaner – personlig forandringsledelse – er således værdifulde elementer i processen.
Ledersparring skaber værdi både for mellemlederen og toplederen, i såvel offentlig som privat regi, og ejerledere får også værdifuld sparring til forretnings- og ledelsesudvikling og dermed forbedring af resultaterne.

Ledergruppen

Fra ledergruppen hvor fokus overvejende er på tal og KPI’ere til lederteamet hvor fokus overvejende er på ledelse. I processen bygger vi et stærkt fundament af tillid og åbenhed, som er udgangspunktet for en sammenhængende og troværdig ledelse fra teamet og ud i organisationen og for et nærværende, ærligt og effektivt samarbejde indadtil i teamet. Gennem et tilpasset forløb vekslende mellem workshops i teamet og individuelle coachingsessioner, skabes fokus på ledelse og konkret udvikling i ledelsesadfærden, så det sikres at organisationen udvikles og ledes til at levere resultater på kort, såvel som på lang sigt. Vi tager udgangspunkt i fx strategi-udvikling/implementering, realisering af en årsplan eller gennemførelse af en forandring. Vi arbejder således med væsentlige opgaver for ledelsesgruppen, imens vi udvikler og styrker teamet og relationerne, og den enkelte leder udvikler samtidig sig selv og sit lederskab.

Forandringsledelse

Krav om udvikling og forandringer er et grundvilkår – men forandringsledelse er mere end blot en brændende platform. ”Modstand mod forandring” er en konsekvens af fraværende eller utilstrækkelig forandringsledelse.
Ambitionen er at gennemføre forandringer på en mere hensigtsmæssig måde, så produktivitetsdykket mindskes i dybde og længde. Tilgangen er, at indgå som aktiv sparring til ledelsen, så fx dem som taber i forandringen, er identificeret. Hensigtsmæssige tiltag planlægges og understøttes og relevante ledere coaches undervejs, således at forandringsledelse er hensigtsmæssigt håndteret, som en proaktiv og integreret del af forandringsprocessen.